دکتر زاده باقری از رشد و گسترش بی نظیر آی مت در ارومیه تقدیر و تشکر نمودند. جناب دکتر نوروزی نماینده آی مت گزارشی از اقبال بی نظیر خانواده ها در کلاس های آی مت ارائه نمودند.