جشنواره کیش

برگزاری اولین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج سبز)

برگزاری اولین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش (پکیج سبز) با استقبال کم نظیر مردم فهیم ایران و ورود میهمانان سیاسی به این رویداد جهانی سالن پدیده جزیره کیش 26 دی 98..