شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی

1) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد به اسلام
2) نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
3) داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با اموزش کودک
4)داشتن رزومه سوابق  فعاليت آموزشي  و به خصوص حوزه کودک
5) دارا بودن پروانه فعاليت موسسه و مراكز آموزشي