موسسه فرهنگی آموزشی عصر طلایی رشد کودک ایرانیان

من ریاضی را دوست دارم

Young Children Creative Mathematics

پک قرمز

(1A-1B) مهارت های روش Imatsh مفهوم توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباط پایه،تشخیص کمیت، تشخیص اشکال و… آشنایی با اعداد (1A) 1-8 آشنایی با اعداد (1B)9-10 (2A-2B) هماهنگی دست و چشم، مفهوم نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش Imaths، اشکال هندسی و… آشنایی با اعداد (2A) 11-14 آشنایی با اعداد (2B) 15-20

پک آبی

(3A-3B) مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش Imaths و… آشنایی با اعداد (3A) 21-30 آشنایی با اعداد (3B) 1-30 (4A-4B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths، شناسایی تقارون، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی، استنباط و… آشنایی با اعداد (4A) 1-50 آشنایی با اعداد (4B) 1-50

پک سبز

(5A-5B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths، مفهوم فاصله و سطح، مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و… آشنایی با اعداد (5A) 1-90 آشنایی با اعداد (5B) 1-100 (6A-6B) مفاهیم پایه ریاضی به روش Imaths، مفهوم زمان، توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم تجزیه و ترکیب و… آشنایی با اعداد (6A) 1-100 آشنایی با اعداد (6B) 1-100

آی مت چیست؟

آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقاء و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقیت و… بر پایه بازی و سرگرمی برای کودکان 3 تا 8 سال است. این برنامه از سال 1394 پس از انجام پایلوت در استان فارس و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح در کلیه استانهای کشور شروع به فعالیت نموده است.

درک و استنتاج در عمل
درک و استنتاج در عمل
از بین بردن ترس ریاضی
تصمیم گیری  درسایه اصول اخلاقی و راست گویی،اعتقاد ماست
برداشتن موانع خلاقیت
احترام به ایده های نو و پذیرفتن تصمیم گیری جمعی ، فرهنگ ماست
مهارت فکر کردن
همواره بینشی روشن برای تعیین هدف و انتخاب مسیر  وجود دارد

اخبار آیمتی