تشخیص مشکلات در رشد

تشخیص سریع و به موقع مشکلات رشد جسمی-حرکتی در کودکان آسان تر از جنبه های دیگر رشد صورت می گیرد. آگاهی و دانش در زمینه رشد جسمی-حرکتی امکان این را ایجاد می کند تا هر گونه انحراف از رشد طبیعی سریع تشخیص داده شده و از عوارض آن پیشگیری شود.

هدف از توسعه رشد جسمی-حرکتی کسب آمادگی جسمانی ، سلامت و تندرستی و توانایی مقاومت در برابر خستگی است. فعالیت بدنی کار تغذیه ی اندام ها را بهبود می بخشد باعث می شود که فرد با صرف انرزی کمتر مدت طولانی تری کار می کند. فعالیت بدنی باعث فعال شدن فرد ، اجرای بهتر مهارت ها و سالم بودن او خواهد شد چنین حالتی برای داشتن زندگی سالم و مفید ضروری است.

در نتیجه سبب افزایش قدرت و توان عضلانی ، افزایش انعطاف پذیری ، سرعت ، چابکی و سایر عوامل امادگی جسمانی می شود.