تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش-نمایندگی زرهی شیراز

تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش-نمایندگی زرهی شیراز

تجلیل از منتخبین سومین جشنواره جهانی آی مت 2020 کیش در استان فارس نمایندگی زرهی شیراز با حضور مدیر عامل محترم موسسه عطرک جناب آقای زاده باقری و دیگر مسئولین نمایندگی آی مت زرهی در شیراز …بهمن 98