تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان جشنواره آی مت 2020-شهرستان نیشابور

تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان جشنواره آی مت 2020-شهرستان نیشابور

تجلیل از رتبه های برتر پیش آموزان سومین جشنواره جهانی آی مت2020 ، شهرستان نیشابور به میزبانی رئیس محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای مهرآبادی و معاونین و کارشناسان حوزه آموزش ابتدایی و دبستان ها و حضور تیم آی مت در این موسسه انجام شد.