برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج قرمز)

برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت کیش (پکیج قرمز)

برگزاری دومین پارت از جشنواره بین المللی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش (پکیج قرمز) با حضور مدیرعامل محترم موسسه عطرک و جمعی از نمایندگان استان ها همراه با برنامه شاد و پرنشاط برای کودکان با هم به رقابت می پردازند. سالن پدیده جزیره کیش 26 دی 98..